Nisan 12, 2021

TurkishNY Radio – Online Turkish Radio

Türkiye ile ilgili tüm haberler, manşetler

Adres ve Unvan Değişikliklerinin Tescili İçin Türk Patent ve Marka Kurumu Düzenlemesi

Türkiye IP dosyalama işlemleri açısından ilk sırada yer almaktadır. WIPO’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2020 raporuna göre Türkiye, 2019 yılı başvuru faaliyeti açısından ticari markalarda 11., tasarımlarda 7. ve patentlerde 22. sırada yer alıyor. Sadece yerleşik başvurularda Türkiye, markada 8., tasarımda 6. ve patentte 14. sırada yer almaktadır. Bu büyük ölçekli başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPTO”) nezdinde yapılan her türlü çok sayıda işleme yol açmaktadır. Nitekim TPTO tarafından paylaşılan son istatistikler, 08.02.2021’den 19.02.2021’e kadar 21.325 adet işlem yapıldığını gösteriyor.

Sonuç olarak, TPTO’nun sistemleri, hızlı ve yüksek kaliteli hizmet sağlamak için yalnızca bu üst düzey işlemlerle başa çıkmakla kalmamalı, aynı zamanda veri güvenliği düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli güvenliğe sahip olmalıdır. Bu kapsamda TPTO, 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan resmi yazışmalarda kullanılacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak 08.02.2021 tarihinde yeni elektronik belge yönetim sistemine geçiş sürecini başlatmıştır.

TPTO, dönüşüm sürecinin bir parçası olarak kısa süre önce şunları duyurdu:

  • Eskiden “Müşteri Numarası” olarak bilinen 7 haneli numara, TPTO tarafından, artık “kişi numarası” olarak bilinen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri veri tabanına kaydetmek için verilmiş ve yabancı tarafından yapılan işlemler kullanıldığı şekliyle gerçek ve tüzel kişiler. Yerli başvuru sahipleri için Türk kimliği ve vergi numarası kullanılmaya devam edilecektir.

  • TPTO, yerel başvuru sahiplerine yönelik prosedürleri azaltmak için artık adres bilgisine ihtiyaç duymayacaktır. TPTO, tüm bildirimleri elektronik ortamda yapmayı amaçlamaktadır ve gerekirse adres bilgileri Merkezi Nüfus Müdürlüğü’nden (MERNIS) veya Merkezi Kayıt Sisteminden (MERCIS) otomatik olarak alınabilmektedir. Bu nedenle, adres değişikliği tescili başvurusu artık yerli başvuru sahipleri tarafından yapılamaz. Ancak, yabancı başvuru sahiplerinin adres değişikliği tescili gerektiğinde ayrı bir başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • Yerli başvuru sahipleri tarafından yapılan unvan değişikliği kaydı başvuruları Mernis ve Mercedes veri tabanları tarafından kontrol edilecek ve otomatik olarak tamamlanacaktır. TPTO, uygulamaları ve gerekli belgeleri manuel olarak incelemeye devam edecektir (Unvan değişikliğini gösteren birim yetkililer tarafından onaylanmış belge ve belge yabancı dilde ise Türkçe tercümesi Rehin Tercümanı tarafından onaylanır.) Yabancı başvuru sahipleri tarafından yapılan unvan değişikliğinin tescili için.

  • Son olarak, TPTO, uygulamaları ve gerekli belgeleri manuel olarak incelemeye devam edecektir (Gazete’den alınan Türk Ticaret Sicilinde tür değişikliğini gösteren bilgi / belge ve yetkili makamlarca onaylanan belge ve belgenin yabancı dilde olması halinde Türkçe tercümesi Sertifika Tercümanı tarafından onaylanır) Yerli ve yabancı başvuru sahipleri tarafından yapılan değişikliklerin tescili için.

READ  Sokak köpeklerini konu alan 'Stray' belgeseli bugün Sina'da yayınlanıyor

TPTO’nun elektronik belge yönetim sistemine dönüştürme sürecinde daha fazla güncelleme beklenebilir.